Garantie

Bij eventuele vragen of garantie neem rechtstreeks contact op met de verkoper die het Ziptrak® systeem heeft geïnstalleerd. Retailers hebben hun eigen garantieperiode en voorwaarden waaraan consumenten zich moeten bewust zijn voordat ze beslissen om een product te kopen.


Garantie voor Ziptrak® componenten

 

Ziptrak Pty Ltd, hierna “Het bedrijf” genoemd, garandeert dat al zijn Ziptrak®-componenten vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap onder normaal en goed gebruik voor een periode van twee jaar vanaf de factuurdatum. Claims betreffende goederen dienen binnen 7 dagen na ontvangst te zijn ingediend (voor kopers van onderdelen).
Plichten 

De enige verplichting van het bedrijf is onderdelen te vervangen met de minst mogelijke vertraging, defecte onderdelen die niet voldoen aan de garantie, zonder enige andere schadevergoeding met betrekking tot fabricage, installatie en herinstallatie of gevolgschade.

De onderdelen die worden vervangen volgens de voorwaarden van deze garantie, worden door het bedrijf ontvangen.

Alle kosten die verband houden met de installatie en herinstallatie van de Ziptrak® onderdelen die onder deze garantie vallen, is niet onder verantwoordelijkheid van het bedrijf. Het berdijf is niet aansprakelijk voor eventuele consequente schade tijdens of na installatieprocedures.

 

If the buyer resells any Ziptrak® products to another buyer or end user, it shall include all the provisions of this warranty in such resale. The Company’s responsibility to any such third party shall be no greater than The Company’s responsibility under the warranty of the original buyer.

 

Als de koper een Ziptrak® product doorverkoopt aan een andere koper of eindgebruiker, bevat hij alle bepalingen van deze garantie bij deze herverkoop. De aansprakelijkheid van de het bedrijf aan derden is niet groter dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf onder de garantie van de oorspronkelijke koper.

 

UITSLUITINGEN

De volgende zijn uitsluitingen van deze garantie:

  1. Als gebruik, aanpassing of installatie niet in overeenstemming zijn met onze schriftelijke installatie- en bedieningsinstructies.
  2. Als het product is afgebroken of teruggestuurd met duidelijk bewijs van misbruik of andere schade.
  3. Als onze schriftelijke specificaties niet correct worden toegepast op de koper bij het selecteren van de componenten.
  4. Als onze schriftelijke instructies voor installatie niet zijn gevolgd.
  5. Als onze componenten zijn gebruikt om andere functies uit te voeren dan de functies die ze ontworpen waren om te verwerken.

Mocht u nog vragen hebben over de garantie, neem dan contact met ons op door  hier te klikken.